Formularz zwrotu

Prawo do zwrotu towaru.

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyn jeśli towaru został zakupiony na odległość. Ma także obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Istnieją przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy może być ograniczone. Dotyczy to m.in następujących sytuacji:

  • cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, na które sprzedający nie ma wpływu (np. uczestniczenie w giełdach walutowych)
  • przedmiotem świadczenia jest towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • przedmiotem świadczenia jest towar szybkopsujący (np. żywność zakupiona w sklepie internetowym)
  • przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, niemożliwy do zwrócenia po jego otwarciu – ze względu na ochronę zdrowia lub higienę
  • przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. zakup nowej gry).

Wszystkie sytuacje wymienia ustawa o prawach konsumenta

Ważne jest też poinformowanie konsumenta o możliwości zwrotu. Jeśli tego nie zrobisz, uprawnienie do odstąpienia od umowy przedłuża się maksymalnie do 12 miesięcy.

Kto ponosi koszt dostawy zwróconego towaru ?

Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), chyba że przedsiębiorca:

  • zgodził się je ponieść lub
  • nie poinformował kupującego o konieczności ich poniesienia.

Jeśli przedsiębiorca sprzedał towar poza siedzibą firmy (np. na pokazie), zawsze musisz wskazać konsumentowi, które koszty związane ze zwrotem rzeczy będzie musiał ponieść w razie odstąpienia od umowy. Z kolei jeśli przedsiębiorca sprzedał towar przez internet, to informację o kosztach zwrotu powinieneś podać w sytuacji, gdy oddawana rzecz, ze względu na swój charakter (np. wielkość), nie może zostać odesłana pocztą. Jeśli nie poinformuje o tym klienta, będziesz musiał zapłacić także za transport zwróconej przesyłki.

Co w przypadku kiedy towar wygląda na użytkowany ?

Jeżeli klient będzie chciał odstąpić od umowy, ale używał zakupionego towaru (w sposób wykraczający poza zwykłe sprawdzenie) możesz obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru bądź nie przychylić się do zwrotu towaru, z racji  na specyfikę danego produktu dla którego jest on kierowany.

 

Reklamacje

W przypadku uzasadnionych reklamacji, to ty przedsiębiorca pokrywa koszty transportu.

 

Formularz zwrotu towaru

Poniżej  w załączonym pliku PDF znajduje się formularz zwrotu towaru. Należy pobrać formularz, wypełnić go, czytelnie się podpisać i odesłać wraz z argumentacją oraz towarem na adres firmy mednet24.pl